Business Analist

"Ben jij een kruising tussen een business- informatieanalist, iemand die bedrijfsprocessen kan ontwerpen, en een informatieanalist / gegevensmodelleerder?"Als business analist ben je verantwoordelijk voor het onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen. In onze projecten ligt vaak het accent op het in kaart brengen van informatiebehoeften en de vertaling daarvan naar bruikbare oplossingen met een belangrijk ICT-component. Je analyseert en beschrijft bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. In deze analyse worden alle COPAFIJTH aspecten betrokken. Daarnaast heb je een voorlichtende functie naar de business, je signaleert nieuwe ontwikkelingen en vertaalt ze naar efficiënte oplossingen.- Als business analist voor onder andere de Inkoopprocessen ben je de verbindende schakel tussen de business, architectuur, ICT en implementatie. Je hebt kennis van al deze deelgebieden en kunt omgaan met de complexiteit die hierbij komt kijken. Je houdt je bezig met het opstellen van requirements-, business- en informatiemodellen en analyses, en je werkt mee aan business cases.Ook draag je bij aan werkzaamheden die onderdeel uitmaken van het programma Integrale dienstverlening. Integrale dienstverlening is in dit verband het op inhoud, proces en klantcontact afgestemd aanbieden van dienstverlening waarbij meerdere aanbieders van bedrijfsvoering van de Belastingdienst binnen de (rijks)kaders samenwerken om de klant optimaal te servicen. Het project verbeteren van de transparantie door het integraal kunnen leveren van statusinformatie aanvragen en bestellingen(inkoop) maakt hier onderdeel van uit.Je zorgt ervoor dat de mogelijkheden van techniek, wetgeving en bedrijfsvoering verwerkt worden in jouw ontwerpproducten. Je ontwerpt specificaties waarmee functionaliteiten gebouwd kunnen worden. Daarnaast zorg je ervoor dat in de realisatie en implementatie het ontwerp juist wordt geïnterpreteerd. In deze afwisselende functie werk je voor de Shared Service Organisatie CFD. Je werkt met name samen met collega's van CFD en IV zoals de business architect, productowner en/of (technisch/functioneel) ontwerpers. De werkzaamheden vinden plaats vanuit diverse deel projecten op het gebied van Inkoop en Integrale dienstverlening.De taken van de business analist zijn:- Analyseren van de veranderbehoefte van de Inkoop (bedrijfs)processen en systemen- Analyseren van de impact van de veranderbehoefte op de (bedrijfs)processen en administraties- Verzamelen, inventariseren en analyseren van requirements van de business- Opstellen van informatiemodellen, procesmodellen, functiemodellen, servicebeschrijvingen en het onderhouden en beheren hiervan in de architectuur repository (Bizzdesign Enterprise Studio)- Bepalen van impact (COPAFIJTH) en afhankelijkheden- Opstellen van business cases, epics en features- Uitvoeren/ begeleiden van vooronderzoek; verschillende oplossingsalternatieven onderzoeken tegen elkaar afwegen en komen tot een gedragen keuze- Uitvoeren en verzorgen van interviews en workshops- Input leveren voor essentiële modellen (zoals o.a. logischmodel, procesmodel, PSA)- Bijdragen aan gebruikersacceptatietesten en implementaties- Kennis van de ondersteunende bedrijfsprocessen met name Inkoopprocessen is een préAchtergrond:De Belastingdienst staat momenteel voor een forse veranderopgave. Binnen de Belastingdienst staat het (sub)domein Bedrijfsvoering ('Facilitair, Inkoop en Informatiehuishouding') voor de uitdaging processen te centraliseren, uniformeren en optimaliseren. Om het management hierbij optimaal te ondersteunen wordt momenteel gewerkt aan een Domein architectuur waarin vanuit de missie en visie van Facilitair, Inkoop en Informatiehuishouding' en de veranderende buitenwereld een helder beeld moet ontstaan van de noodzakelijke middelen om ook in de toekomst optimaal het werk te kunnen doen. Waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij rijksbrede- ontwikkeling en -processen. In voorkomende situaties wordt ook aansluiting gezocht met de markt.
staffing groep
04-08-2020 00:00