Contractmanager UAV(-GC)

Het energielandschap en energiegebruik door consumenten is aan het veranderen. Elektrisch vervoer, laadpalen, duurzame opwek van energie. Allemaal hebben ze effect op de ontwikkeling van het energienet. Bij de realisatie daarvan werkt onze klant samen met uitvoeringspartners (aannemers), collega-netbeheerders en andere leveranciers.Als contractmanager ben je verantwoordelijk voor het managen en beheersen van een aantal UAV(-GC) contracten met aannemers, waarbij je een regierol vervult richting onze uitvoerende partijen. Tot je taken behoren het opstellen van contractdocumenten, vormgeven van procedures, zorgdragen voor optimale procesgang tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, laten uitvoeren van audits op contracten, opstellen van beslisdocumenten en zorgdragen voor het contract beheersplan en de uitvoering hiervan. Dit moet leiden tot het ontwikkelen van een solide samenwerking voor alle deelnemende partijen, zowel in de projecten als in de raamcontracten.
staffing groep
04-08-2020 00:00