Projectleider

De kandidaat zal worden ingezet als deelprojectleider IT-werkstroom van het schadeproces Waardedaling. Hij/zij fungeert daarmee als counterpart voor de ICT-leverancier (DICTU-Rijkszaak). In deze rol vervult hij/zij de brugfunctie tussen de eisen en wensen van de uitvoeringsorganisatie en de ICT-leverancier. Hij werkt daarin nauw samen met de product owner Waardedaling. Tot de taken behoren o.a. het opstellen van (Project)plannen (duidelijk beleggen verantwoordelijkheden), het bewaken van de planning en het monitoren van risico’s en het opstellen van rapportages voor de projectleider Waardedaling.Achtergrond:Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (voorheen Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) is het zelfstandig bestuursorgaan dat alles schade als gevolg van gaswinning in het Groningerveld en de gasopslag Norg afhandelt. Kwam voorheen alleen de fysieke schade aan woningen in aanmerking, tegenwoordig geldt dat ook voor andere schadevormen zoals immateriële schade of waardedaling.En voor schade aan bedrijfspanden en infrastructurele of waterbouwkundige werken. Het woord tijdelijk is er vanaf. Dat betekent dat – zo lang er mijnbouwschade kan ontstaan in Groningen- er een onafhankelijk aanspreekpunt is dat de schade afhandelt. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna IMG) heeft de taak schadeafhandeling uit te voeren. en richt zich uitsluitend op de vergoeding van fysieke mijnbouwschade, waardedaling en immateriële schade. Verder is het IMG verantwoordelijk voor het herstel van acuut onveilige situaties ten gevolge van de gaswinning in Groningen of de gasopslag in Norg. Het IMG is gevestigd in Groningen.
staffing groep
04-08-2020 00:00