Senior Java Ontwikkelaar

Het betreffende agile ontwikkelteam werkt aan nieuwe inkijk webschermen t.b.v. de ondersteuning van de NOW regeling die in het leven is geroepen. De NOW regeling regelt subsidie voor persooneelskosten n.a.v. de Covid-19 crisis. Dit ter voorkomen van werkloosheid en faillissement. Door de extra werkzaamheden aan deze schermen is er in dit team behoefte aan extra ontwikkelcapaciteit. Naast werkzaamheden aan de NOW webschermen kan ook gevraagd worden te helpen aan de door ontwikkeling (o.a. n.a.v. aangepaste wet- en regelgeving) van de andere webschermen en verschillende webservices die in dit team worden ontwikkeld en beheerd.De senior applicatie ontwikkelaar vervult zelfstandig of in kleine teams in de onderzoeksfase van een project de rol van systemdesigner.Stuurt in de realisatiefase applicatie ontwikkelaars aan op inhoud, methodiek en gebruik van standaarden en methodieken. Vormt samen met projectleiding en IT-architect de inhoudelijke sturing van een project.Senior Java ontwikkelaar is in staat zeer complexe (aanpassingen aan) applicaties te realiseren, treed op als lead ontwikkelaar binnen projectteams en geeft in die zin dus richting aan oplossingsrichtingen. Zij zijn ook gesprekspartner voor management en projectmanagement in de initiatiefase van projecten en releases, over te kiezen oplossingsrichtingen en treden op als coach naar collega ontwikkelaars.
staffing groep
04-08-2020 00:00