Test consultant

De afdeling informatievoorziening bevindt zich in een transitieproces naar Agile / Dev Ops werken. We zijn daarom op zoek naar een Senior Test Consultant die aantoonbare kennis heeft met Agile en Dev Ops processen. Daarnaast dient de testconsultant ervaring te hebben met Continuous Delivery / Continuous Integration processen.Bij het uitvoeren van het testproces zijn de taken als volgt:- Adviseren in de transitie naar Agile teams- Adviseren in de transiitie naar Dev Ops.- Advies in Contiuous Delivery / Continuous Integration processen. - Uitbouwen van kennis m.b.t. IT testen in Agile / Dev Ops teams - Analyseert en registreert resultaten van afzonderlijke testactiviteiten. - Voert testwerkzaamheden onder tijdsdruk uit en bewaakt de uitvoering van noodzakelijke werkzaamheden die noodzakelijk zijn voorhet testen van software zodat die voldoet aan de vooraf gestelde wensen en eisen. - Adviseert en ondersteunt bij de toepassing van testtechnieken. - Draagt kennis over aan de organisatie van de aanbestedende diensten. - Werkt volgens de bouw- en beheerrichtlijnen en documentatiestandaards van de aanbestedende dienstenHet leveren van bijdragen aan projecten. - Neemt deel aan relevante (project)overlegvormen, intern en extern met leveranciers, vertegenwoordigt daarbij de aanbestedende diensten, en draagt hierbij het beleid en beheer van de organisatie uit. - Draagt bij aan de uitvoering en implementatie van vastgesteld beleid. - Voert kwaliteitscontroles uit op projectprodukten. - Participeert in projectevaluaties specifiek gericht op de effectiviteit van de testinspanning en testresultaten.en gegevensstromen met een gevarieerdheid in diversiteit en problematiek.Achtergrond opdrachtHet team Releasemanagement en test INDiGO heeft als primaire taal ervoor te zorgen dat nieuwe INDiGO functionaliteit en producten worden gebouwd en kwalitatief goed en tijdig naar productie worden gebracht. Het team bestaat in feite uit 3 subteams: 1: ontwikkelen, 2: Test en 3: Releasemanagement. Het team ontwikkelen zorgt voor de bouw van nieuwe INDiGO producten en functionaliteit op basis van een opgesteld en aangeleverd ontwrp dat aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruikers en business. Het bouwen gebeurt door Siebel ontwikkelaars die een diepgaande kennis hebben van INDiGO. Het team test zorgt ervoor dat alle gebouwde nieuwe INDiGO producten en functionaliteit grondig worden getest zodat ze in productie kunnen worden genomen. Dat gebeurt zowel handmatig als automatisch. Daarnaast wordt er in toenemende mate in projectverband met een Agile / Scrummethodiek gewerkt. Zo draagt het team er mede aan bij dat gebruikers soepel en effectief met de nieuwe release kunnen werken.Organisatorische context en cultuurDe afdelingen IV Ontwikkeling en IV Beheer van de Directie Bedrijfsvoering verzorgen de geautomatiseerde ondersteuning van alle bedrijfs-processen binnen de IND. Vanwege het belang van de IND systemen voor het bedrijfsproces van de IND is besloten dat cruciale activiteiten blijvend binnen de IND worden uitgevoerd. De IV-organisatie is integraal verantwoordelijk voor de IV-dienstverlening inclusief de dienstverlening van externe partijen.De IV-organisatie levert deskundigheid, en adviseert over de gewenste of noodzakelijke richting, op het terrein van de ontwikkeling van de informatievoorziening. Het modelleren en het doorvoeren van wijzigingen in overleg met de klant is een kerntaak van IV. Naast het technisch beheer en de verdere ontwikkeling van INDiGO ondersteunt de IV-organisatie, ook de flexibele werkplek (DWR), de web gebaseerde ondersteuning door kennissystemen (m.n. SharePoint), de systemen ten behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse (DWH), Joost, systemen van derden), de publieke omgeving (diensten via internet) en de onderliggende infrastructuur.De IV-organisatie ondersteunt de gebruiker bij het gebruik van de systemen o.a. door de helpdeskfunctie en door kennisoverdracht. Voor de realisatie van voornoemde taken stuurt de IV-organisatie externe dienstverleners aan zoals o.a. het SSC-ICT, Solvinity en Justid.
staffing groep
04-08-2020 00:00