Werkvoorbereider/medewerker tekeningen en vergunningen

Voor de combi infra Amsterdam (Ciams) zoeken we een werkvoorbereider/medewerker tekeningen en vergunningen. Iemand die zelfstandig en procesmatig aanvragen kan behandelen, tevens eigen werkvoorraad kan managen, communicatie is belangrijk in deze functie. In eerste instantie een half jaar maar mogelijkheid tot verlenging met nog een half jaar.TakenVerzamelen van afzonderlijke schetsontwerpen bij de deelnemende netbeheerders;Samenvoegen van de afzonderlijke schetsontwerpen tot een gezamenlijk digitaal schetsontwerp, waarbij je de voorgestelde tracés zo veel mogelijk combineert;Aanvragen van bodemonderzoeken;Overleggen met de bodemadviseurs over de uitkomsten van de bodemonderzoeken;Het verrichten van aanvullende werkzaamheden op het gebied van bodemonderzoek in relatie tot de uitvoering van de werkzaamheden;Beoordelen of voor de werkzaamheden maatregelen benodigd zijn op het gebied van Bereikbaarheid, Veiligheid, Leefbaarheid en Communicatie (BLVC);Overleggen met gemeente Amsterdam over benodigde BLVC-maatregelen;Opstellen of laten opstellen van plannen op het gebied van BLVC;Aanvragen van vergunningen bij gemeente Amsterdam;Samen met de deelnemende netbeheerders werken binnen de vastgestelde (planning)afspraken;Verwerken van alle informatie in ons gezamenlijke digitale informatiesysteem. Verantwoordelijkheden Is verantwoordelijk voor de volledigheid, tijdigheid en kwaliteit van de bodemonderzoeken, vergunningaanvragen bij de gemeente Amsterdam en de BLVC plannenIs verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid en volledigheid van de verwerking van gegevens t.a.v. bodemonderzoeken, vergunningaanvragen en BLVC plannen in het gezamenlijke digitale informatiesysteem. BevoegdhedenBinnen de kaders van bovengenoemde verantwoordelijkheden en taken:Is bevoegd voor het aanvragen van bodemonderzoeken, verkeersplannen en de ontwikkeling van BLVC plannen namens de combi.Is bevoegd voor het indienen van aanvragen bij de gemeente Amsterdam namens de combi.
staffing groep
04-08-2020 00:00