Afstudeeropdracht: Asset Management voor Waterkeringen - Infrastructure - Startdatum vanaf 1 oktober

Position Description Durf jij het aan om een digital twin te maken van (een deel van) de keringen van een waterschap, zodat de assets visueel inzichtelijk worden? En vervolgens aan de hand van de handreiking van het STOWA een model of slimme methode te ontwikkelen om de input vanuit inspecties te beoordelen en daar maatregelen en een onderhoudsstrategie aan te koppelen?Wat ga je doen?Onder Asset Management wordt het slim beheren van objecten (assets) verstaan. Hierbij kunnen technologieën worde..
ictergezocht.nl
05-08-2020 17:26