Open Data Specialist

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDENBinnen het open data team van FEZ/BZ ben je het eerste aanspreekpunt voor het ondersteunen van organisaties die financieel ondersteund worden om per 1 januari 2016 te rapporteren over de inhoudelijke voortgang middels een data-set in IATI formaat.De rol die je binnen het team vervult, is drieledig. Ten eerste ontwikkel je, in samenspraak met BZ interne open data collega’s, op basis van de IATI standaard een uitwisselingsprotocol waarin precies beschreven staat welke IATI elementen op welke wijze wanneer door OS organisaties aangeleverd moeten worden. Doelen daarbij zijn: 1. de kwaliteit van de data-sets op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, mn tav de relevantie van de data voor ontwikkelingslanden en de beoordeling van de inhoudelijke voortgang en 2. De transparantie in de keten zo inzichtelijk mogelijk te maken. Ten tweede ben je voor de OS organisaties die door BZ ondersteund worden, het eerste aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en bijdragen met betrekking tot de uitwerking en toepassing van het te ontwikkelen uitwisselingsprotocol. Je draagt het uitwisselingsprotocol actief uit en stimuleert OS organisaties zo om aan hun inhoudelijke rapportageverplichtingen te kunnen voldoen. Ten derde ondersteun je het BZ open data team om een applicatie te ontwikkelen waarmee BZ medewerkers de inhoudelijke voortgangsrapportages kunnen beoordelen.Omschrijving taken en resultaatgebieden:• Ontwikkelt een uitwisselingsprotocol;• Draagt dit uitwisselingsprotocol actief uit binnen BZ en naar OS organisaties;• Ondersteunt OS organisaties met het uitwerken en toepassen van het uitwisselingsprotocol door kennis te delen en vragen te beantwoorden;• Draagt bij aan opstellen van de functionele specificaties van de rapportageapplicatie voor het beoordelen vanvoortgangsrapportages en ondersteunt de bouwers ;• Signaleert relevante risico’s en adresseert deze, incl. bevindingen mbt de toepasbaarheid van de IATI standaard;• Documenteert nauwgezet alle specificaties, procedures en richtlijnen met betrekking tot het uitwisselingsprotocol en de toepassing daarvan.Achtergrond opdrachtFEZ/BZ is verantwoordelijk voor het faciliteren van het open data dossier voor Ontwikkelingssamenwerking. Een onderdeel van het open data dossier is de verplichting voor OS organisaties om vanaf 1 januari 2016 de inhoudelijke voortgang in IATI formaat te rapporteren. IATI is de internationaal afgesproken standaard voor het uitwisselen van gegevens over Ontwikkelingssamenwerking activiteiten"Let op; voor deze aanvraag mogen geen ZZP'ers worden aangeboden"
staffing groep
05-08-2020 00:00