Product owner Nomad

De ‘Product Owner, Ondersteunend FOBO2020’ zorgt voor ondersteuning van de PO ter verlichting van de werkzaamheden:houdt backlog items actueel n.a.v. refinements;formuleert acceptatie criteria in de Given, When, Then opzet;zorgt voor overzichten en samenvattingen die in de voorbereiding van refinements gebruikt kunnen worden om de teams up to speed te houden;adviseert de huidige PO-ers vanuit eigen senior ervaringPrioriteitsbepaling in de backlog valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de huidige PO-ers.De ‘Product Owner, Ondersteunend FOBO2020’ heeft voldoende kennis van de applicatie en gebruikersprocessen om als sparringpartner van de PO op te treden. De ‘Product Owner, Ondersteunend FOBO2020’ kan zonodig de PO Nomad (zie hierna) vervangen bij refinements en/of andere agile events en kan, in overleg met het Nomad Project, waarde bieden aan andere FOBO2020 projecten (Kairos, implementatie etc) door zijn/haar kennis van de ontwikkeling van het de applicatie en de gebruikersprocessen.Achtergrond opdrachtHet project Nomad richt een digitaal portaal in voor klanten waar diverse diensten van Buitenlands Zaken (Schengen- en Caribische Visa, Reisdocumenten) kunnen worden afgenomen of een zo groot mogelijk deel van het aanvraagproces digitaal kan worden doorlopen. De aanvraag wordt met een tweetrapsverificatie accountfunctie bediend en het aanvraagformulier kan zowel volledig off- als ook online worden ingevuld, waarna het naar de back-office-applicatie Kairos wordt gesubmit met tussenkomst van een (EDV) portaal. Het product en het realisatietraject wordt momenteel zodanig groot dat het eigenlijk te veel werk is voor de huidige PO. Hiervoor is dus extra capaciteit benodigd. Ook kan het zijn dat er in de toekomst PO capaciteit nodig gaat zijn voor andere kleinere producten. We zoeken daarom een zeer ervaren PO-er die gewend is om ingehuurd te worden, zich snel in te werken en snel productief te zijn. We vragen van deze ervaren persoon heel expliciet om, zeker in het begin maar misschien langer, de 2e viool te spelen (ondersteuning, advies).De producten binnen het programma FOBO2020 worden gerealiseerd met externe partners. De specialisten in deze teams werken met veel passie aan de digitalisering van de visumketen. De teams zijn multidisciplinair en zelf organiserend. Er wordt volgens Agile/ Scrum gewerkt. De teams krijgen proces begeleiding van de Scrum master. De Product Owner bepaalt specificaties, volgorde en priorit
staffing groep
05-08-2020 00:00