Senior projectleider Bedrijfsvoering systeem

De projectleider levert een (inhoudelijke) bijdrage aan de verwerving en coördineert de implementatie van de geselecteerde oplossing en de aansluiting hiervan op gekoppelde systemen. Gedurende het hele project bewaakt hij/zij de inbedding van het bedrijfsvoering systeem binnen het IT-landschap van BZ.De projectleider stuurt diverse partijen aan op het gebied van bedrijfsvoering, ontwikkeling, beheer, architectuur, informatiebeveiliging en privacy. Dat kunnen partijen zijn binnen het ministerie, de Rijksoverheid, alsmede commerciële leveranciers.De projectleider:stelt het detail plan van aanpak Vervanging bedrijfsvoering systeem op;is verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie van het project binnen de hiervoor afgesproken tijd, budget en kwaliteitseisen.verschaft tijdige, juiste en volledige informatie over de voortgang en zorgt dat de project control op orde is en geaudit kan worden;brengt afwijkingen (exceptions) en consequenties in kaart en legt deze voor ter besluitvorming;- is namens BZ gesprekspartner voor de HIS en leveranciers (extern) en coördineert/geeft uitvoering aan de hieruit voorkomende werkzaamheden;werkt nauw samen met de verschillende businesspartijenDe projectmanager rapporteert aan de (gedelegeerd) opdrachtgeverTer verdere toelichting: De verantwoordelijkheden van de projectleider/-manager impliceren dat deze zelf bepaalt hoe invulling hieraan wordt gegeven. De projectleider/-manager zal hierin inzicht moeten geven. BZ voert hier geen gezag over. Het gaat hier nadrukkelijk om een resultaatsverplichting. De contractperiode is voor de duur van het project. Typering gezochte medewerker DBV/IV / FEZ zoekt een op korte termijn beschikbare senior projectleider met aantoonbare ervaring op het gebied van aanbestedingen en ERP-systeemimplementaties waaronder ook het inregelen van beheer.De gezochte projectleider is in staat zowel de leverancier als interne organisatieonderdelen aan te sturen en weet hiertussen bruggen te slaan en resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Afhankelijk van tempo en prioriteitstelling bestaat de mogelijkheid tot inzet op andere i-vernieuwingsprojecten.Achtergrond opdrachtHet Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is op zoek naar een ervaren projectleider voor het projectVervanging Bedrijfsvoering systeemHet doel van het project is het verwerven en implementeren van een bedrijfsvoering systeem waarmee een efficiënte uitvoering van de inkoop en financiële processen van BZ wordt ondersteundBZ wenst hiertoe een bedrijfsvoering systeem te implementeren, op basis van een financiële kernoplossing op basis van SaaS/Cloud. Bij de implementatie wordt gebruik gemaakt van best practices.Werkomgeving Bij BZ zijn wereldwijd circa 5.000 medewerkers werkzaam, waarvan de helft op het departement, en de andere helft op vertegenwoordigingen in ca. 130 landen. Deze vertegenwoordigingen zijn verbonden in één wereldwijde ICT-infra-structuur bestaande uit diverse informatiesystemen, netwerken en communicatiemiddelen.De Directie bedrijfsvoering (DBV) ondersteunt samen met andere bedrijfsonderdelen het primaire proces van BZ.Binnen BZ is een groot aantal IV-taken gebundeld in het Informatievoorzieningscluster van de Directie Bedrijfsvoering (DBV/IV). DBV/IV regisseert o.a. de relatie tussen klanten/opdrachtgevers en leveranciers, met als doel de primaire en bedrijfsvoering processen van BZ optimaal te ondersteunen en de medewerkers van BZ zo flexibel mogelijk te laten werken met een eigentijdse, veilige en betrouwbare digitale werkomgeving.Opdrachtgever is Directeur FEZ, Hiërarchisch valt de projectleider onder centrale DBV/IV organisatie
staffing groep
05-08-2020 00:00