System engineer Infrastructure (Developer)

De medewerker zal werkzaam zijn in het Development team van het Hosting Platform Toeslagen (HPT).De kandidaat is een ervaren Developer Infrastructuur, die de verschillende technische infracomponenten kent (Windows, MS producten). De nadruk van het werk ligt op het automatiseren van het werkproces (voortbrenging, (unit)testen en deployment) en daarom is het noodzakelijk om goede kennis en ervaring te hebben met (ontwikkelen/programmeren in) Powershell en Pester(testen). Het Development team past de verbeteringen van de voortbrenging en deployment direct toe bij het primaire werk van LCM van de verschillende producten. Men werkt nauw samen met het HPT-Operations team en met de applicatieontwikkel teams van Toeslagen. De werkmethodiek die gehanteerd wordt, is scrumToelichtingSysteembeheerder is een algemene functietitel voor een beheerder van servers en netwerken. In grote organisaties is vaak een verbijzondering doorgevoerd naar serverbeheerder en netwerkbeheerder. De titel wordt ook wel toegekend aan een technisch beheerder van een systeem, zijnde een applicatie of de combinatie van een of meerdere applicaties en de servers waarop die draaien. Incidenten en changes kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van systemen en daarmee voor de continuïteit van- en de beeldvorming over de organisatie. Systeembeheer moet in dergelijke situaties onder druk nauwkeurig en volgens de voorgeschreven procedures kunnen werken. De laatste tijd worden ontwikkelaar en beheers vaker samengevoegd in DevOps team. In dat geval zal kennis van continuous delivery en continuous integration opgedaan moeten wordenAchtergrond opdrachtHPT (Hosting Platform Toeslagen) bestaat uit een grote diversiteit aan Microsoft producten, zoals BizTalk, SQL Server, ADFS, .NET, Windows server 2012/2016 en System Center. Op dit platform landen de diverse componenten van de toeslagen applicatie. De omgeving bestaat uit zo'n 200 productie servers en wordt bestempeld als één van de kritische systemen. Van dit platform zijn miljoenen Nederlandse burgers afhankelijk. Omdat er een versnelling in de voortbrenging gerealiseerd moet worden, is het nodig om hier komende tijd focus en aandacht aan te schenken
staffing groep
05-08-2020 00:00