Teamlead/meewerkend voorman Business Intelligence DT&V

Aansturen team Business Intelligence (5 fte) in de rol van coach, kennisdrager en meewerkend voorman zodat het team optimaal kan functioneren en de belemmeringen weggenomen worden.Verhouding is 80 procent sturent en 20 precent uitvoerend. Achtergrond opdrachtVoor de duur van minstens een jaar is de DT&V op zoek naar een teamlead BI voor het op sterkte brengen van het hele BI team. ToelichtingDe data engineer heeft niet alleen ervaring met grote data volumes, verschillende dataformaten en uitwisseling van gegevens tussen diverse systemen (ETL), maar ook ervaring met relationele datastructuren. Daarnaast lost de data engineer op zijn tijd productie-issues op en neem hij regelmatig deel aan projecten voor productontwikkeling. De meest gebruikte methodiek bij ontwikkelen van softwaresystemen is Agile Scrum (SAFe). Organisatorische context en cultuurDe DT&V heeft tot taak om op humane en professionele wijze het vertrek te bevorderen van vreemdelingen die Nederland dienen te verlaten. De ICT afdeling Business Information Technology (BIT) is onderdeel van Bedrijfsvoering en staat onder leiding van een coördinerend specialistisch adviseur. De afdeling BIT beslaat 25 formatie plaatsen, deze zijn verdeeld over de volgende gebieden:- Contractbeheer- Informatiemanagement & Architectuur- Software bouw, Functioneel & Technisch beheer.
staffing groep
05-08-2020 00:00