EBS consultant / Kwaliteitsmedewerker

Team EBS, DevOps team B2B is op zoek naar een ervaren EBS consultant, voor het leveren van Oracle EBS consutancy diensten.Voor alle werkzaamheden binnen het EBS domein van DevOps team B2B, met name op het stuk bestellen tot betalen.Daar wordt verwacht dat er zowel technisch- als functionele ondersteuning gegeven kan worden. (Het geven van Advies, doorvoeren van verbeteringen, uitvoeren van analyses en oplossen van incidenten)De consultant, heeft de volgende taken:Testvoorbereiding (formulering use-cases, testplan, testspecificaties,testscripts, testdata, et cetera én definitie testomgeving(en), testdata en testhulpmiddelen)Testuitvoering en testevaluatie (uitvoering van systeem-, acceptatie-,integratie-, regressietesten,formulering testrapporten, afgifte vrijgaveadvies, beheer testware, et cetera)Beoordelingen opleveringen: opleveringen tegen technische standaarden, ontwerpen en overige afspraken houdenGestructureerd werken volgens DICTU brede werkprocessen en tooling en daarop beoordelenAnalyses van opdrachten tbv risicoanalyse/impactanalyse, ook t.a.v. andere diensten in EBS-landschap- analyseren van incidenten-Beheer werkzaamheden, standaard wijzigingen. Schrijven van functioneel ontwerpenAchtergrond opdrachtHet gaat om de ondersteuning in een lopende DevOps team binnen team EBS van het Ministerie van EZK/LNV.Het lossen van functionele vragen en het doen van onderzoek naar oplossingen voor huidige Issues. Binnen het DevOps teams gaat het om het afhandelen van changes en incidenten. Ook zullen testscripts moeten worden bijgewerkt met de informatie van afgeronde projecten/wijzigingen. In de teams wordt input geleverd voor kwaliteit-/testaanpak en worden systeem-, functionele-, en gebruikersacceptatietesten uitgevoerd. Er wordt gewerkt met Agile/Scrum methodieken in een op DevOps georiënteerde organisatie.De werkzaamheden worden binnen het EBS-testeam in Den Haag (locatie B73) uitgevoerd.
staffing groep
06-08-2020 00:00