Informatiespecialist/ Projectmanager

De NVWA wil haar IV/ICT verbeteren in kleine, beheersbare stappen. Om dit business hierin te ondersteunen zoeken wij een projectmanager die de lijnorganisatie helpt bij het inrichten en laten werken van een Werkplaats in het hoofdkantoor van de NVWA waar multidisciplinaire teams concrete verbeteringen in de IV/ICT ondersteuning ontwikkelen en gaan toepassen. De werkzaamheden van de projectmanager betreffen de algemene planning en coordinatie van teams binnen de Werkplaats; het samenstellen van de teams voor de uitvoering van de IV/ICT verbeteracties; organiseren en ondersteunen van de besluitvormingsprocessen;ontwikkelen en onderhouden van een goede samenwerking, creativiteit en inspiratie binnen de teams en communicatie en stakeholdermanagement.Achtergrond opdrachtDe NVWA gaat de komende tijd haar informatiepositie versterken en de business beter ondersteunen met een IV/ICT actieplan. Dit plan is vanuit een breed organisatieperspectief opgezet met een sterke focus op business-behoeften. De meeste acties die in dit IV/ICT actieplan zijn uitgewerkt betreffen derhalve businessthema’s. De uitvoering van de acties is niet louter een ICTaangelegenheid, maar verlangt vooral business-leiderschap. De business moet voorop gaan in haar eigen vernieuwing. Om dit business hierin te ondersteunen zoeken wij een projectmanager die de lijnorganisatie helpt bij het inrichten en laten werken van een Werkplaats in het hoofdkantoor van de NVWA waar multidisciplinaire teams concrete verbeteringen in de IV/ICT ondersteuning ontwikkelen en gaan toepassen
staffing groep
06-08-2020 00:00