Scrum master

De inhuur van een ervaren Scrummaster heeft als doel om binnen DF&A de rol van scrum master steviger te positioneren. Momenteel wordt er nog niet overal voldoende volgens de Agile-methode gewerkt en bestaan er op dat vlak grote verschillen tussen de diverse teams/clusters. Scrum masters hebben een belangrijke rol in het inrichten van een agile werkomgeving (uiteraard samen met het team, gesteund door management en met hulp van een ervaren scrummaster) en die werkwijze ook zo efficiënt mogelijk draaiende te houden, o.a. door teamgenoten op dat vlak te coachen.Aangezien Cluster Toezicht (bestaande uit 3 teams) per 1 september met 3 nieuwe scrummasters gaat werken is er behoefte aan een ervaren scrummaster die zijn/haar (agile)vaardigheden kan overbrengen op de nieuwe scrummaster en het team. Hierbij van belang dat hij/zij gevoel heeft voor de complexiteit van de organisatie en over sterke communicatieve vaardigheden beschiktToelichtingDe Scrum Master is ervoor verantwoordelijk dat Scrum wordt begrepen en goed wordt uitgevoerd. Scrum Masters doen dit door ervoor te zorgen dat het Scrum Team zich houdt aan de Scrum theorie, praktijk en regels.De Scrum Master is een dienend leider voor het Scrum Team. De Scrum Master helpt diegenen buiten het Scrum Team te begrijpen welke van hun interacties met het Scrum Team behulpzaam zijn en welke niet. De Scrum Master helpt iedereen deze interacties te veranderen om zo de waarde die door het Scrum Team wordt gecreëerd te maximaliseren.Achtergrond opdrachtDoor de afdelingshoofden Operatie & Exploitatie en Teamleiders van DF&A is vastgesteld dat het vak van scrummaster meer aandacht, begeleiding, coaching en opleiding vraagt dan tot op heden is geboden. Allen vinden het een goed idee om ten behoeve van de begeleiding van onze startende SM's een ervaren scrummaster in te huren. Door vervulling van interne vacatures zijn de huidige scrummasters per 1 september niet langer meer werkzaam bij Cluster Toezicht 1. Binnen het cluster zijn er drie geschikte kandidaten om de rol van Scrummaster op zich te nemen voor 50% i.c.m. hun regulier/inhoudelijk werkpakket.Let op; op deze aanvraag mogen geen ZZP'-ers worden aangeboden
staffing groep
06-08-2020 00:00