Senior front-end specialist - adviseur

B. TAAKDe volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend:Vanuit een business perspectief scherpstellen van de functionele eisen van het digitaal conferentie platformZiet er op toe dat er vanuit de leverancier van het platform betrouwbare techniek wordt toegepast voor het ontwikkelen van het digitaal-platformVertaalslag maken van wensen vanuit projectorganisatie naar functionele specificaties digitaal conferentie platform en technische (on)mogelijkhedenBepalen van de doelgroep d.m.v. user story’s en persona’sBegeleiden van de front-end security van het digitaal conferentie platformOpstellen acceptatiecriteria digitaal conferentie platformAfstemming en sturing richting de leverancier van het digitale conferentie platformBegeleiden van de (functionele) tests (bv. usability, eye-tracking)Begeleiden van technische tests, load-testing, stress-testing, security testingAchtergrond opdrachtC. WERKOMGEVINGHet ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de helewereld. Unesco en Nederland organiseren de World Press Freedom Conference (WPFC) op 9 en 10 december 2020 in een nieuwe, innovatieve vorm. Het wordt een virtueel evenement, gecombineerd met live sessies vanuit het World Forum in Den Haag. De conferentie was oorspronkelijk gepland op 22-24 april 2020. Vanwege de ontwikkelingen rondom COVID-19 zal een hybride editie plaatsvinden waarbij een digitaal conferentie platform wordt ingezet voor de virtuele deelnemers.Er worden tussen 5.000 en 10.000 virtuele deelnemers verwacht. Vooruitlopend op de WPFC zal de opzet en inrichting van het digitaal conferentie platform zal ook worden ingezet tijden de Jongerenconferentie die het ministerie op 2 november organiseert. Voor deze conferentie worden tussen de 500 en 1.000 virtuele verwachtD. DE AFDELINGVoor de organisatie van het evenement is een projectorganisatie ingericht die op locatie in Den Haag is gevestigd. Vanwege COVID-19 wordt zo veel mogelijk vanuit huis gewerkt. De projectorganisatie doet wat nodig is om het evenement op tijd en binnen budget te organiseren te zetten; het digitaal platform is hier een cruciaal onderdeel van geworden. Naar mate de deadline nadert zal er – met in achtneming van de geldende Corona maatregelen -- meer op de conferentielocatie in het World Forum (Den Haag) worden gewerkt.E. HET PROJECTDe opdracht betreft voornamelijk het ondersteunen van de projectgroep door het bieden van specialistische UX/UI kennis waardoor de functionele behoefte scherp kan worden gesteld en voor voortgang kan worden bewaakt op de inrichting van het digitale platform. Tevens ook het bieden van inzichten ten behoeve van technische (on)mogelijkheden waardoor de projectgroep weloverwogen afwegingen kan maken. Na oplevering van het platform dienen ook enkele functionele tests begeleidt te worden. Je zult nauw contact hebben met de projectmanager IT en als opdrachtgever het hoofd van het conferentiebureau BZ.Let op: voor deze aanvraag mogen geen ZZP'-ers worden aangeboden
staffing groep
06-08-2020 00:00