Senior Functioneel beheerder Inspect

De NVWA is op zoek naar een senior beheerder /informatie analist voor het ontwikkelen en implementeren van release management binnen de in ontwikkeling zijnde componenten architectuur. Met de implementatie van deze nieuwe architectuur worden nieuwe compontenen ontwikkeld en bestaande IT systemen zodanig aangepast dat deze functioneren binnen deze nieuwe architectuur. De NVWA is op zoek een beheerder / analist, die kennis heeft van beheerprocessen en deze kan vertalen naar releasemanagement over ketens heen. Omdat meerdere technieken door elkaar gebruikt worden (blueriq, oracle, trippleforms) is kennis en ervaring in deze technieken noodzakelijk.De senior beheerder/ informatie analist werkt binnen de Continuous Delivery Pipeline (Scaled Agile Framework) samen met de andere beheerders om releasemanagement verder te professionaliseren en ontwikkelde producten te implementeren. Daarnaast werkt de beheerder nauw samen met de overige beheerders en ontwikkelaars van de verschillende devopsteams. De functie is niet alleen coordinerend maar ook uitvoerend als meewerkend teamlid.Achtergrond opdrachtDe Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.Gezien bovenstaande problematiek moet de NVWA investeren in:Moderne op ICT gebasseerde geuniformeerde organisatieprocessen : deze systematiek moet de inspecteur in het veld ondersteunen en moet beter inzicht bieden in inspectietijd, inspectieresultaten, prestaties van de organisaties en andere managementinformatie, waardoor risico's eerder worden gesignaleerdhet versterken van de informatiepositie van de NVWA, waardoor beter risicoanlyse en management uitgevoerd kan wordenhet uitrusten van de medewerkers met moderen apparatuur en goede verbindingen waarmee zij op gebruikersvriendelijke wijze bevindingen kunnen registreren en eerder vastgelegde bevindingen kunnen ophalen.het opleiden van medewerkers om deze systemen goed te kunnen gebruikenDe NVWA zet met het programma IV ICT actieplan de benodigdheden neer voor de organisatie om op een nieuwe wijze meer risicogericht en informatiegestuurd te werken. Het programma realiseert een nieuwe basisondersteuning op basis van de agile methoden zoals beschreven in de best practice van het Scaled Agile Framework. Het onderdeel binnen het programma dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de software en inrichting wordt de Werkplaats genoemd. Binnen de Werkplaats wordt op basis het platform Blueriq een systeem in het kader van zaakgericht werken voor de NVWA ingericht. Elk kwartaal (program increment) worden nieuwe epics en features volgens planning voorbereid (PI ready gemaakt), daarna gebouwd in de werkplaats en vervolgens door de NVWA geïmplementeerd in de organisatie (change management).
staffing groep
06-08-2020 00:00