Testspecialist

Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Tester. De Tester participeert in het team dat onder andere werkt voor de projecten ‘Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen’ (LVBB) en de Bekendmakingswet. Deze projecten maken onderdeel uit van het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat moeten zorgen voor de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten die onder het Omgevingswet regime vallen. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten).Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar repositories en de klant.Een content platform dat bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (XLST, XML, XQuery) en een business laag in Java.Uiteindelijk zou bij de Omgevingswet door middel van een muisklik in een kaart de regelgeving op de desbetreffende plek zichtbaar gemaakt moeten worden. Of iemand zou bericht kunnen krijgen wanneer wetgeving in zijn of haar woonplaats is veranderd, of wanneer iemand toestemming krijgt om te bouwen. Dit platform dient ook als basis voor diverse toepassingen van de klant zoals Officiële Publicaties en Centrale en Decentrale Regelingen (OEP, BWB, CVDR), een generieke dienst voor attenderingen (Attenderingsmakelaar), een documentmanagementsysteem (DMS) en workflow management systeem voor de keten van wetgeving in wording.Taken en verantwoordelijkheden:Het opstellen van testplannen en de oplevering van testscripts voor user stories van features binnen de business API en de Data Store-laag en het uitvoeren van testen. De volgende testplannen worden onderscheiden:Unittesten;Functionele acceptatietesten;Geautomatiseerde regressietesten (met behulp van Selenium);Ketentesten;Aansluittesten op het aanleverkoppelvlak;Securitytesten;Performancetesten.De werkzaamheden van de Tester vinden plaats conform Agile/Scrum. Voorafgaand aan elke sprint zal in onderling overleg worden bepaald welke user stories/functionaliteit van de onderstaande producten door de kandidaat zal worden getest. Het resultaat betreft de oplevering van geteste userstories/functionaliteit en de documentatie van de testresultaten met betrekking tot de in onderstaande lijst genoemde onderdelen. Documentatie dient plaats te vinden conform de richtlijnen binnen het project.Naast het testen en opleveren van testplannen en testproducten dient de Tester een proactieve bijdrage te leveren aan het toetsen, het opstellen en het meedenken over organisatiebrede testrichtlijnen. Dit gebeurt onder regie van een Software architect. Hieruit kunnen tevens concrete werkzaamheden volgen voor de Tester (bijvoorbeeld het opstellen van een generieke richtlijn) die de kandidaat buiten de sprints om levert.
staffing groep
06-08-2020 00:00