Projectmanager

Als kartrekker in de energietransitie heeft de opdrachtgever als eerste te maken met nieuwe duurzame energiebronnen en nieuwe manieren van energieopslag en -management.WAT GA JE DOEN?Heat & Industrial heeft de ambitie om haar klantenbestand voor warmteklanten te vervijfvoudigen naar 750.000 klanten in 2040. Voor deze groei is een efficiënte en schaalbare organisatie nodig. Om dit te realiseren heeft Heat & Cold Distribution organisatie het programma ‘Efficiënte Operatie’ geïnitieerd. Dit programma is verantwoordelijk voor het realiseren van alle verbeteringen (data, IT, proces en organisatie) die nodig zijn voor de realisatie van deze efficiënte en schaalbare organisatieVoor dit programma zoeken wij een projectleider (met sterke consulting kwaliteiten).JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR:Een funnel aan projecten ter waarde van €5-10 mio. Investering over een periode van 2-3 jaar. Ongeveer 2-3 projecten gelijktijdig.Het plannen, managen en aansturen van projecten om te komen tot de gestelde doelen in termen van scope, tijd, kosten en kwaliteit zoals afgestemd met de project sponsorHet vaststellen welke initiatieven uitgevoerd moeten worden en verantwoordelijke voor de conceptuele uitwerking van de oplossingen.Het ontwikkelen van een lange termijn roadmap van de veranderingen die noodzakelijk zijnMet sponsoren werken naar een veranderingsgerichte cultuur en alle lagen van organisatie activeren en helpen accepteren van de benodigde veranderingenAFDELING/TEAMHet Smart Grid & Innovation team bestaat uit projectleiders die samen verantwoordelijk zijn voor een viertal programma’s:Verslimmen Netwerk: Creëren van een verslimd en stuurbaar netwerk waarmee de klant beter wordt ondersteund en kosten worden beperkt. NOVA: Door middel van introductie risk based asset management komen tot een verlaging van de asset lifecycle kosten. Efficiënte Operatie: Realiseren van efficiënt en schaalbare organisatie zodat met beperkte groei in formatieplaatsen de exponentiële groei in aantal klanten kan worden gerealiseerd. Temperatuur verlaging: Door middel van temperatuurverlaging warmteverliezen reduceren en mogelijk maken benutten duurzame bronnen Vanwege de sterke samenhang tussen de verschillende componenten Is samenwerking en afstemming binnen het team cruciaal voor het behalen van de doelstelling
staffing groep
07-08-2020 00:00