CLA (Customer Landscape Architect)

De CLA (Customer Landscape Architect) vertaalt klantwensen en ICT-afspraken naar architectuurproducten. Hij bewaakt voor de CPM (Customer Product Manager) het technische overzicht over het aan OCW VDI informatie en applicatie verbonden landschap. Hij heeft het overzicht welk team wat waar doet en kan in overleggen direct een indicatie geven aan waar de impact gezocht moet worden. De CLA kent de visie, dan wel stelt de visie op welke ICT voorzieningen nodig zijn om de business in de toekomst zo optimaal mogelijk te bedienen; vertaalt de klantbehoefte door naar ICT voorziening; levert een bijdrage in het bepalen van de impact van klantwensen/verzoeken tot wijziging; kan op technisch detail niveau in gesprek met de klant en serviceteams over de wijzigingsverzoeken, weet waar hij de kennis moet halen binnen DUO; bewaakt de architectuurprincipes; - heeft een verbindende rol tussen leverancier (DUO) en klant (OCW); is in staat heldere adviezen te geven over architectuur vraagstukken naar zowel DUO als OCW. Achtergrond opdrachtBinnen de afdeling Infrastructuur & Exploitatie (I&E) van DUO vervullen de architecten een brugfunctie op technisch gebied tussen de Business en I&E. De architecten vertalen de vraag van de Business, het beleid en de architectuur naar technische keuzes. Omgekeerd vertalen ze de impact van ontwikkelingen in de techniek naar de Business, het beleid en architectuur. Met het leveren van de OCWVDI werkplek heeft DUO een nieuwe klant met bijbehorende Governance. In die Governance speelt de CLA een hele belangrijke rol omdat hij in het gesprek het overzicht moet hebben over welke teams bij DUO infra welke werkzaamheden doen. Hij moet een eerste inschatting kunnen geven welke consequenties aan welke keuzes verbonden zijn. Daarbij moet hij de achterliggende vragen uit zetten bij betrokken teams om de informatie te verifieren en samen te voegen tot 1 advies. Binnen DUO is de rol van CLA relatief nieuw. OCW is gewend aan het werken met een CLA vanuit haar vorige leverancier. De invulling van de rol zal gaandeweg het inrichten van de beheerorganisatie van de VDI werkplek verder vorm krijgen.
staffing groep
27-08-2020 00:00