Senior Linux expert (RHEL)

DICTU is op zoek naar een senior Linux expert (RHEL). Onze projecten hebben betrekking op het naar de cloud brengen van (een deel van) de bestaande infra. Kennis van automation is een vereiste om succesvol nieuwe applicatiereleases op de verschillende platformen te installeren.Je ondersteunt het beheerteam bij het in beheer nemen van de nieuwe infra. Je hebt dus veel kennis van de tooling waarmee gewerkt wordt en je bent goed in staat die kennis over te brengen. Daarnaast weet je wat beheer inhoudt en wat er voor nodig is om dat goed te kunnen doen.Er wordt van je verwacht dat je met voorstellen voor verbeteringen komt en dat je dat helder en duidelijk op papier kunt vastleggen.
staffing groep
27-08-2020 00:00