Senior Functioneel Applicatie Beheerder

De opdrachtgever is een generiek platform aan het ontwikkelen genaamd het Content Uitwisselings-Platform (CUP). Dit platform is de basis voor een Landelijke Voorziening (DSO-LV) voor Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) van wet- en regelgeving. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebms (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten);Een orchestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen;Het onderliggende content platform (CUP genaamd) dat is gebaseerd op MarkLogic (ML) en JAVA;Daarnaast is er tijdelijke Omgevingswet services zoals een previewportaal en een renvooiservice.Sinds begin 2020 is een betaversie van de LVBB in de productieomgeving live gebracht. De landelijke voorziening (LVBB) moet op 1 januari 2021 volledig operationeel zijn. Ter ondersteuning van deze livegang en het dagelijks beheer is behoefte aan een tweede functioneel applicatiebeheerder, die verantwoordelijk is voor het (inrichten van) functioneel applicatiebeheer van de componenten van de LVBB die in productie worden genomen. Deze componenten bevinden zich in een complex systeemlandschap met meerdere services (o.a. SOAP en REST), waarbij er diverse ketens zijn met andere zowel interne als externe partijen. De functioneel applicatiebeheerder dient hiermee ervaring te hebben en dient niet alleen operationeel op te treden maar ook sturend. Daarnaast is aantoonbare kennis en ervaring van documentgeoriƫnteerde XML structuren vereist.Inzicht werkzaamheden:Je helpt mee met de inrichting en zorgt ervoor, op basis van je eigen bevindingen en tweedelijns-calls, dat verstoringen snel worden verholpen. Verder ondersteun je andere partijen met het aansluiten op de LVBB. Met jouw kennis en analytisch vermogen maak je steeds de keuze om complexe problemen te analyseren en op te lossen of uit te zetten bij een (technische) leverancier.Binnen de organisatie wordt gewerkt volgens het BiSL-raamwerk voor het functioneel beheer. De gevraagde functioneel applicatiebeheerder richt zich binnen dit raamwerk in eerste instantie op de uitvoerende clusters hierbinnen:GebruiksbeheerFunctionaliteitenbeheer en Wijzigingenbeheer.De functioneel applicatiebeheerder is de operationele linking pin vanuit de klantorganisatie naar de IT.Er wordt binnen de organisatie ervaring opgedaan met de mogelijkheden om voor het functioneel beheer gebruik te gaan maken van DevOps. Er wordt vanuit gegaan dat de functioneel applicatiebeheerder en het scrum team nauw samen zullen werken. Het scrum team is te allen tijde beschikbaar voor ondersteuning van de beheerfunctie. De opdrachtgever wilt verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil de opdrachtgever hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Goed kunnen samenwerken binnen een multidisciplinair scrum-team en ervaring met het werken in een Agile omgeving, zijn belangrijke vereistenTaken en verantwoordelijkheden:Inrichten Functioneel Beheer.Functioneel Beheer en ondersteunen doorontwikkeling:Gebruiksbeheer;Wijzigingsbeheer;Functionaliteitenbeheer;Behoeftemanagement;Participeren in kennissessies.
staffing groep
28-08-2020 00:00