Business Analist/projectleider

Regierol Business Analist/projectleider voor 'Digitaal Stelstel Omgevingswet' bij EZK/LNV. Werkzaamheden: Zorgen dat de benodigde bijeenkomsten worden gepland en input wordt opgeleverd, zodat de afgesproken planning gehaald wordt (en het programma tijdig van de juiste input wordt voorzien). Zorgen voor consistentie in de aanlevering van requirements vanuit Mijnbouw, Energie, Landbouw en Natuur (zowel naar het programma als naar DICTU). Coördinatie in het samenvoegen van feedback vanuit EZK en LNV op generieke onderwerpen (zoals bijvoorbeeld de business requirements voor de samenwerkingsruimte). Achtervang in voorkomende gevallen. De opdracht houdt ook in het ophalen en inzichtelijk maken van business requirements, het maken van (deel)planningen, opstellen van implementatieplannen, uitvoeren van impactanalyses, entameren dat noodzakelijke acties tijdig worden opgepakt en afgehandeld, opstellen van procesmodellen en het uitwerken van de beoogde mens-machine interacties.Achtergrond opdrachtDe Omgevingswet vervangt bij inwerktreding een belangrijk deel van de huidige wetten en bestaande regelingen over (activiteiten in) de fysieke leefomgeving. De invoering van de Omgevingswet en het ondersteunende Digitaal Stelsel Omgevingset (DSO) zullen gevolgen hebben voor de regelingen, processen en informatievoorziening waar de ministers van EZK en LNV stelselverantwoordelijk zijn. Om op 1 januari 2022 compliant te zijn aan de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet moeten er verschillende acties worden uitgevoerd door EZK en LNV, hiervoor zoeken we een Business Analist/projectleider die inhoudelijk kan meedenken en tegelijkertijd een regierol kan vervullen.
staffing groep
31-08-2020 00:00