Business Consultant BAW

T.b.v. projecten bij E-Werken op het gebied van Operationele Proces Besturing (OPB) zijn wij op zoek naar een Business consultant BAW.De business consultant draagt zorg voor het realiseren van applicaties met behulp van BAW inclusief de benodigde integraties waarbij hij de businessbehoeftes vertaald naar oplossingen die met behulp van BAW kunnen worden gerealiseerd.Ten behoeve van het realiseren van applicaties met behulp van IBM BAW (Business Automation Workflow) en het overdragen van kennis aan UWV medewerkers op het gebied van werken met IBM BAW, zijn wij op zoek naar 2 senior Business consultants BAW. De focus van de werkzaamheden liggen specifiek op het realiseren van applicaties met behulp van IBM BAW inclusief de benodigde integraties.De business consultant vertaalt de businessbehoeftes naar oplossingen die met behulp van BAW kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is de business consultant ook in staat om de benodigde integraties met de (systeem)omgevingen te analyseren.De business consultant is in staat om de teamleden inhoudelijk aan te sturen voor het realiseren van de applicaties en integratiesDe business consultant werkt in een agile team en volgens agile scrum werkwijze waarbij de applicaties in BAW aan de hand van userstories worden gerealiseerd. De business consultant verricht ook alle overige werkzaamheden die hierbij nodig zijn (denk aan ondersteuning bij testen, opstellen documentatie, demonstraties van de applicaties e.d.)Kennisoverdracht en ondersteuning bij het gebruik van IBM BAW door UWV medewerkers en meewerken aan het bedenken en uitwerken van best practices op het gebied van werken met IBM BAW binnen UWV.- Bijdrage leveren aan de invulling van strategie en vertaling van strategie naar het IBM DBA/BAW platform- Daarbij oog houden en kunnen adviseren op de positie van IBM portfolio in het totale landschap- Kennis en kunde over complimentaire technologien, zoals Low Code / RPA in licht van Hyperautomation- Begeleiden en pro-actief adviseren van de organisatie op alle niveaus om Business Process Management te borgen binnen de organisatie- Pro-actief adviseren over de mogelijkheden van BPM & Automation naar relevante stakeholders- Inzicht geven in de mogelijkheden van het IBM DBA platform voor het invullen van de strategie- De oplossing op meerdere niveau’s kunnen uitleggen aan de business organisatie- In staat zijn om te adviseren op relevante BPM best practices zoals opzetten en sturing CoE- Adviserend en vormgevend op gebied van vertaling business vraagstukken naar solutions
staffing groep
01-09-2020 00:00