Sr. Test Engineer 2 FTE

Beschrijving directie/afdelingDe opdracht vindt plaats binnen de directie Operatie van Justid, De afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is JD&IB.Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doelDe afdeling waarbinnen de opdracht plaatsvindt is Ontwikkeling. De afdeling Ontwikkeling zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe en verbetering van bestaande systemen, applicatief onderhoud en de levering van expertise aan andere afdelingen binnen onze dienst. Voor de ondersteuning van rechtshulpverzoeken wordt een nieuw systeem ontwikkeld met de naam DIAS (Dutch International Assistance System). Dit systeem dient ter vervanging van het huidige verouderde LURIS systeem. De geplande doorlooptijd is ongeveer 2 jaar. De realisatie van DIAS wordt uitgevoerd door een 'DevOps team'. Voor het team zijn T-shaped teamleden benodigd: elke teamlid heeft een specialisme (basis rol) en voert daarnaast andere taken uit, om zodoende effectief en efficiënt onderdelen van het systeem te realiseren en te operationaliseren.De opdracht wordt ten tijde van COVID-19 maatregelen voornamelijk vanuit huis uitgevoerd, met maximaal 1 teammeeting per week op locatie Zoetermeer. Zodra COVID-19 maatregelen worden herzien/versoepeld zal minimaal 3 dagen worden gewerkt op de locatie Almelo en maximaal 1 dag per week Zoetermeer.Voor deze opdracht worden 2 senior test engineers gezocht om bij te dragen aan de projectactiviteiten. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Als senior testengineer ga je aan de slag in het nieuwe DevOps-team rondom de ontwikkeling van 'DIAS'. Bij de bouw van dit systeem wordt gebruik gemaakt van technieken als: Java, Typescript/Javascript, REST/JSON, XML/XSLT, Angular, HTML en CSS.Je integreert je inzet en je testwerkzaamheden naadloos samen met de ontwikkelaars. Je bent bij het gehele agile traject betrokken: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken en het bouwen en testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteit aan stakeholders, maar ook retrospectief kijken naar je eigen houding en gedrag. Tevens is af en toe sprake van de rol van ketentestcoördinator, in die gevallen waarin aanpassingen voorkomen waarbij hernieuwd ketentesten plaats dienen te vinden met de aangesloten partijen.Je houdt je voornamelijk bezig met de benodigde testactiviteiten (unit-/integratie-/functionele- /technische tests) of helpt de ontwikkelaar en acceptant deze te implementeren en uit te voeren vanuit jouw expertise. Daarbij streef je naar een verregaande mate van automatisering van (regressie-)tests. Je deelt gevraagd en ongevraagd je kennis en legt deze vast. Je helpt je teamleden mee om tijdens hun werkzaamheden ‘om te denken’ naar een test-mindset om als zodanig ‘quality at the source’ te realiseren. Daarnaast draag je bij aan het oplossen van incidenten.Je hebt ruime ervaring met het werken in een scrum omgeving en je onderschrijft de principes van Agile- en DevOps-werken. Je werk graag zelfstandig, maar krijgt ook energie van samenwerken. Integreren van je testwerkzaamheden met andere disciplines vind je vanuit je T-shaped rol geen probleem. Dat betekent dat je naast je primaire taak als senior test-engineer ook andere taken oppakt - en meedenkt - op het gebied van analyse en ontwerpen.Je bent kritisch en neemt niet automatisch genoegen met wat in de user stories beschreven staat. Je draagt als zodanig bij aan de kwaliteit van user story’s. Je gaat proactief op zoek naar de grenzen van combinaties en gevallen, en toont doorzettingsvermogen. Je verbetert het testproces binnen je team, zet daarvoor methodieken in zoals Exploratory Testing en Context Driven Testing.Je hebt kennis van, en praktische ervaring met het toepassen van secure software development, inclusief testen daarvan, bijvoorbeeld vanuit OWASP, en je weet de tool BurpSuite daarbij goed te gebruiken. Ook weet je de voordelen van de accessability-plugin Axe in te zetten voor een nog betere aansluiting bij de eindgebruiker. Middels CI/CD-pipelines via Jenkins, GIT en Nexus wordt gebuild en gedeployed. Samen met de ontwikkelaar en technisch beheer borg jij een hoge kwaliteit van het werk.Je gebruikt de meest recente ontwikkelingen binnen je vakgebied en weet deze praktisch te vertalen. Flexibel meebewegen met ontwikkelingen binnen een veranderende omgeving is voor jou geen opgave. 
staffing groep
01-09-2020 00:00