Projectleider

Je wordt gewaardeerd als teambuilder, je motiveert en inspireert je collega’s. Als projectleider ga je de uitdaging aan om samen met onze externe ICT-leverancier resultaten neer te zetten. Je weet hoofd- en bijzaken te scheiden en kunt dat ook overbrengen aan je team. Je kent het werken bij grote overheidsorganisaties en laat je niet uit het veld laat slaan als de bureaucratie tegen lijkt te zitten.De hoofdtaken van de projectleider zijn:• Opstellen (overall)planning, inclusief voortgangsbewaking• Bewaken kwaliteit en uniformiteit• Maandrapportages (uren en voortgang) opstellen• Afstemmen met de Programma manager en Service Manager• Afstemmen met business, de collega projectleiders in het Programma PIT• Afstemmen met de externe leverancier (projectleider en Scrum master)• Het inrichting en actualisering van het projectdossier, inrichting van werkzaamheden conform de DICTU Way of Work.Achtergrond opdrachtDe toenemende mogelijkheden van digitalisering en informatie-uitwisseling zorgen ervoor dat we op vele plaatseninformatie ontvangen, creëren en opslaan. Voor het juist en tijdig kunnen beantwoorden van Kamervragen,burgerbrieven of Wob-verzoeken, maar ook voor ander dagelijks werk, is het van belang dat de informatiehuishoudingvan EZK en LNV op orde is en dat het departement conform de archiefwet werkt. Elke medewerker moet de informatiedie hij nodig heeft voor zijn werk digitaal kunnen creëren, opslaan, terugvinden, gebruik en en verantwoorden.Om te zorgen voor een toekomstgerichte informatiehuishouding is binnen EZK en LNV het programma “Informatiehuishouding van de toekomst” gestart. Het programma heeft de ambitie om te zorgen voor een optimale ondersteuning van het werkproces van de medewerkers van het kerndepartement van EZK en LNV. Dit wil zeggen dat alle documenten die nodig zijn voor een bepaald werkproces voor de medewerker op het juiste moment en in de juiste vorm beschikbaar zijn. Eén van de doelen is uiteindelijk de vervanging van DoMuS.
staffing groep
02-09-2020 00:00