System Engineer Database Management Systemen

De opdracht is het ontwerpen, realiseren en testen van de infrastructuur die voor DB2 databases op AIX, Linux of iPas nodig is.Bij deze opdracht komt veel onderzoek, scripting, (bouw)testen en documentatie kijken.Er is een belangrijke rol in het realiseren van enterprise-oplossingen.Qua development methode wordt er met scrum gewerkt, we verwachten dat de kandidaat breed inzetbaar is. In de komende scrum sprints zijn er o.a. een aantal bouw opdrachten waarop de inzet verwacht wordt.Ter aanvulling: de werkzaamheden betreffen dus niet het beheer of applicatieontwikkeling van de databases en DB2, dat is bij andere afdelingen belegdToelichtingSysteembeheerder is een algemene functietitel voor een beheerder van servers en netwerken. In grote organisaties is vaak een verbijzondering doorgevoerd naar serverbeheerder en netwerkbeheerder. De titel wordt ook wel toegekend aan een technisch beheerder van een systeem, zijnde een applicatie of de combinatie van een of meerdere applicaties en de servers waarop die draaien.Incidenten en changes kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van systemen en daarmee voor de continuïteit van- en de beeldvorming over de organisatie. Systeembeheer moet in dergelijke situaties onder druk nauwkeurig en volgens de voorgeschreven procedures kunnen werken. De laatste tijd worden ontwikkelaar en beheers vaker samengevoegd in DevOps team. In dat geval zal kennis van continuous delivery en continuous integration opgedaan moeten wordenAchtergrond opdrachtBij de Belastingdienst is alles een slagje groter. Miljoenen mensen doen hun aangifte digitaal en vinden het volkomen normaal dat de Belastingdienst vast hun gegevens klaarzetten zodat het invullen snel en makkelijk kan.De kandidaat zorgt er voor dat de database-infrastructuur optimaal is ingericht voor zeer veel verschillende soorten primaire processen, waarbij ook ondernemend Nederland leunt op de expertise en vakmanschap.
staffing groep
02-09-2020 00:00