System engineer Performance tester

De primaire werkzaamheden van de Performance tester richt zich op alle werkzaamheden die gericht zijn op performancebegeleiding en -onderzoek gedurende het gehele ontwikkelproces vanaf de architectuur, het functioneel ontwerp, het technisch ontwerp en de bouw tot aan de testfase. Met als doel de vroegtijdige detectie van performance bottlenecks die al ontstaan in de architectuur en ontwerpen, maar ook tijdens de applicatieontwikkeling, zodat de applicatie in combinatie met de beoogde of geadviseerde infrastructuur voldoet aan de gestelde eisen; architecten, ontwerpers en bouwers vroegtijdig inzicht geven in consequenties van gemaakte of te maken keuzes voor de performance.De hoofddoelstelling is het adviseren en (mede) beoordelen van de kwaliteit van de producten binnen de Belastingdienst op het gebied van performance en robuustheid.De infrastructuur- en applicatie-componenten binnen de Belastingdienst worden gerealiseerd door de voor een product verantwoordelijke partijen.Werkpakket:Gesprekspartner van de performance architectOndersteunen bij het SMART opstellen van de performance requirements.Adviseren over de mogelijkheden van performance (testen).Risico’s inventariseren. Deze dienen als basis voor de juiste performance onderzoekenUitvoeren en analyseren van hardware door middel van software monitoringOpzetten teststrategie voor knelpuntenanalyse performanceBepalen van de performance test scopeBepalen van meetpuntenBepalen van de diepgangOpstellen test casesOpstellen van load modellenOpstellen van gedetailleerd plan (performance testaanpak), inclusief test scenario’s, test cases, workload etc.Communiceren met de projectleiding, beheer/infra, scrumteams, ontwerpers en bouwers om de performance-eisen en geconcretiseerd te krijgen.Coördineren van de performance onderzoekenAnalyseren van resultaten en het doen van aanbevelingenAdvies uitbrengen over de tuning van infra componenten en/of applicatie configuratieRapporteren over het testverloop en de bevindingen en het verstrekken van adviezenToelichtingSysteembeheerder is een algemene functietitel voor een beheerder van servers en netwerken. In grote organisaties is vaak een verbijzondering doorgevoerd naar serverbeheerder en netwerkbeheerder. De titel wordt ook wel toegekend aan een technisch beheerder van een systeem, zijnde een applicatie of de combinatie van een of meerdere applicaties en de servers waarop die draaien.Incidenten en changes kunnen grote gevolgen hebben voor de continuïteit van systemen en daarmee voor de continuïteit van- en de beeldvorming over de organisatie. Systeembeheer moet in dergelijke situaties onder druk nauwkeurig en volgens de voorgeschreven procedures kunnen werken.De laatste tijd worden ontwikkelaar en beheers vaker samengevoegd in DevOps team. In dat geval zal kennis van continuous delivery en continuous integration opgedaan moeten worden.Achtergrond opdrachtDe werkzaamheden die verricht worden vanuit het Performance Competence Center (i.o.) hebben als doel om Performance in de breedste zin van het woord binnen de Belastingdienst naar een hoger niveau te brengen.Een belangrijk onderdeel van het testtraject is het testen van de performance, waarmee inzicht kan worden gekregen in tijdgedrag (responsetijden) en middelenbeslag (load), zowel voor de applicaties als de hosting-infrastructuur.Het team werkt met de scrum-methodiek en verricht van daaruit allerhande taken
staffing groep
02-09-2020 00:00