Functioneel beheerder BCB

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor het BCB applicatie, waarmee EU subsidieaanvragen gecontroleerd, berekend en betaalbaar gesteld worden. Binnen dit proces wordt naast de BCB apllicatie ook een aantal andere applicaties gebruikt die het het proces ondersteunen (RBR) en (CROS). Naast de te beheren applicaties kan het beheer ook bestaan uit het beheren van koppelvlakken met andere systemen o.a. relatiebeheer (ERB) en generieke GIS-systemen (GRG).De werkzaamheden omvatten:1Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staanPro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatieUitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processenHet snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemenVoortgangsbewaking van openstaande meldingenActualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellenLeveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringenParticiperen in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en RetrospectiveOpstellen van een testplan en testgevallenUitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT)Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testen
staffing groep
03-09-2020 00:00