Functioneel beheerder GEO / GIS

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor werkzaamheden in het kader van beheer en ondersteuning doorontwikkeling van de GIS applicaties tbv inwinnen, registreren en controleren van landbouwgrond en natuur in Nederland. De grondinformatie wordt onder meer gebruikt voor Europese subsidieverlening in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en handhaving van de mestwetDe werkzaamheden omvatten:1. Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staan2. Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie3. Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen4. Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen5. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen6. Actualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen7. Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringen8. Participeren in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en Retrospective9. Opstellen van een testplan en testgevallen10. Uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT)11. Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testenAchtergrond opdrachtRegisters:GRG: Grondregister opgebouwd uit Referentielagen, Bedrijfspercelen en RegelingspercelenBGT: Basiskaart Grootschalige Topografie waarvan oa Ministerie van Landbouw bronhouder isVRK: Validatieraamwerk tbv controles op percelenApplicaties:Mijn Percelen- Inwinnen van perceelsgegevens vanuit de landbouwsectoreGDI - Inwinnen van grondgebonden subsidieaanvragenedicropadapter - Ontvangstportaal voor natuursubsidie aanvragen (ANLB)BGT-Check - Applicatie voor het verifiëren van BGT objecten met behulp van de landbouwsectorGeo BGT - Applicatie voor het beheer van BGT objecten en synchronisatie met de Landelijke Voorziening GGB - Applicatie voor het beheer van Referentie- en RegelingspercelenDoor uitbreiding van het aantal applicaties, vernieuwingstrajecten en een toenemende complexiteit is continuering en versterking van het huidige functioneel beheer team nodig.
staffing groep
03-09-2020 00:00