Informatie analist / ontwerper Data

Wij zoeken een analist die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kadersDe gezochte analist/ontwerper zal de volgende werkzaamheden moeten verrichten:- Analyseren van wijzigings-eisen of -wensen, komen met verwezenlijkbare oplossingen, documentatie bijwerken, testvoorbereiding en het opstellen van een AO en FO op basis van de geannalyseerde requirements.- Analyseren van nieuwe business verzoeken m.b.t. het beschik maken van data- en ifnormatieproducten en stemt dat af met Business Consultant en Data engineering. Stelt vervolgens de requirements op als input voor het FOAchtergrond opdrachtRVO wil met oog op de toekomst meer datagedreven gaan werken. Datagedreven werken betekent dat tijdens het werk gebruik wordt gemaakt van data t.b.v. de belangen van klanten, opdrachtgevers en de eigen organisatie. Datagedreven werken gaat vooral over het ontsluiten en verbinden van data, om van daaruit tot nieuwe inzichten te komen die van meerwaarde zijn. Op dit moment wordt vanuit het project vorming afdeling data, de afdeling Data voor RVO ingericht. Binnen het project is behoefte aan analysecapaciteit om de hierboven beschreven opdracht in te vullen.
staffing groep
03-09-2020 00:00