Projectleider

Wij zoeken een projectleider die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders.Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een projectleider. In eerste instantie wordt deze ingezet op de hieronder beschreven werkzaamheden. Hij/zij kan mogelijk ook ingezet worden op andere werkzaamheden of projecten. De projectleider is procesverantwoordelijke (regie en coördinatie) voor de inhoudelijke en/of beheersmatige planning, sturing en bewaking van projectmatige werkzaamheden, gericht op het realiseren van verbetering, vernieuwing of uitbreiding van de informatievoorziening binnen de afgesproken kwaliteit, tijd en middelenWat wij zoekenDe ambitie van RVO is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te zijn. Om dat te bereiken wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening. Wij zoeken een projectmanager die zijn vak verstaat, die weet wat gedegen projectvoorbereiding, uitvoering en implementatie inhoudt. Ervaring met Agile-Scrum werken is daarbij een must. Je hebt aantoonbare ervaring met digitalisering van Klantgerichte en data-gedreven dienstverlening.Je wordt gewaardeerd als teambuilder, je motiveert en inspireert je collega’s. Als projectmanager ga je de uitdaging aan om samen met onze externe ICT-leverancier resultaten neer te zetten. Je weet hoofd- en bijzaken te scheiden en kunt dat ook overbrengen aan je team. Je kent het werken bij grote overheidsorganisaties en laat je niet uit het veld laat slaan als de bureaucratie tegen lijkt te zitten.De hoofdtaken van de projectleider zijn:Opstellen (overall)planning, inclusief voortgangsbewakingBewaken kwaliteit en uniformiteit• Maandrapportages (uren en voortgang) opstellenAfstemmen met IMP-regisseur (senior supplier)Afstemmen met business, regelingsteams en DICTU [de ICT (software) delivery organisatie]Afstemmen met de product owner, inclusief bijhouden productbacklogHet inrichting en actualisering van het projectdossier, inrichting van werkzaamheden conform Toolbox Projectmanagement RVO.Achtergrond opdrachtVoor de uitvoering van haar taken wordt binnen RVO gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende systemen waar klantgegevens in zijn opgenomen. Om een volledig klantbeeld te krijgen is een project gestart voor de ontwikkeling van een applicatie die op basis van de in verschillende systemen vastgelegde gegevens inzage geeft voor de RVO medewerker van dat wat we van de klant weten. Onderdeel van het project, naast de ontwikkeling van een applicatie, is het ontwikkelen van een ‘solution architectuur’ geweest met een visie op ontsluiting van bronnen via een service laag voor herbruikbare diensten. Deze architectuur maakt de aansluiting van de herbruikbare diensten via één of meerdere portalen mogelijk, en borgt daarbij autorisatiebeheer en informatiebeveiliging. De eerste versie van IKM met een eerste klantbeeld staat intussen in productie en er wordt nu volop gewerkt aan de ontsluiting van aanvullende gegevens uit de vele systemen die RVO kent waarbij de eerder ontwikkelde architectuur gevolgd wordt. Binnen het project wordt voor de governance gewerkt met een Prince 2 opzet en vindt de gefaseerde ontwikkeling van de applicatie plaats in een DevOps team met een Agile aanpak. De projectleider IKM werkt nauw samen met de Product Owner IKM en de projectleider DICTU en zorgen er gezamenlijk voor dat de randvoorwaarden voor het DevOps team worden ingevuld. Binnen RVO wordt – veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.In de afdeling Informatiemanagement en Procesontwerp (IMP) is daartoe behoefte aan een projectsecretaris. De projectsecretaris valt hiërarchisch onder de teammanager KPM en wordt functioneel aangestuurd door de projectleider of programmamanager van het project/programma waarin hij/zij op dat moment werkzaam is
staffing groep
03-09-2020 00:00