Senior SAP Specialist (Developer)

De kandidaat zal worden ingezet binnen een van de DevOps teams binnen SCI (Service Centrum Inburgering) voor het ontwerpen en bouwen in SAP ABAP van de binnen SCI gebruikte informatiesystemen. Voornaamste voorkomende werkzaamheden zijn het opstellen/aanpassen van Functionele/Technische ontwerpen, het aanpassen van en bouwen van nieuwe programmatuur in ABAP (Objects), waarbij ook gebruikt wordt gemaakt van DDD (Domain Driven Design). Daarnaast moeten ook formulieren met SAP Smartforms worden aangepast.Achtergrond opdrachtDUO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. De werkzaamheden hiervoor worden binnen SCI (Service Centrum Inburgering) uitgevoerd. Naast het doorvoeren van nieuw of aangepast beleid uit de huidige wet in de systemen en het onderhouden en beheren van de systemen, zal er komende periode ook gewerkt gaan worden aan de invoering van een nieuwe wet. Op 1 juli 2021 zal de nieuwe wet inburgering van kracht worden. Momenteel wordt er hard gewerkt aan wet en regelgeving die hierbij hoort. De systemen van DUO moeten hierop aangepast worden. Een van de systemen die aangepast zal moeten worden is een SAP systeem waarin de administratie, status en voortgang van de inburgeraars wordt beheerd. Deze aanvraag is gericht op tijdelijke uitbreiding van het DevOps team SCI die noodzakelijk is om de gestelde deadline van 1 juli 2021 te kunnen halen en daarnaast ook de huidige wet te kunnen blijven bedienen.
staffing groep
03-09-2020 00:00