Systeemontwikkelaar NET Core, C# en Web-services, Apeldoorn