Coordinerend Specialistisch adviseur Bedrijfsvoering, Den Haag

Binnen de ANVS is het project VIZA-3 actief. Doel is het digitaliseren van de primaire processen van de ANVS. Het project omvat diverse activiteiten:Implementatie van het zaaksysteem van de ANVS voor de processen Toezicht en Handhaving.
it-contracts
04-09-2020 12:37