Functioneel beheerder Transitie naar mobiel

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een junior functioneel beheerder voor de pilot Transitie naar Mobiel / Transitie beheer. Beschrijving van de werkzaamheden is te vinden bij de de achtergrond van de opdracht.Achtergrond opdrachtPilot Transitie naar MobielIn vervolg op de overgang bij RVO naar de Cloud Werkplek gaat er met een X aantal medewerkers dit jaar een pilot starten voor mobiel werken. Voor deze pilot Transitie naar Mobiel zijn wij op zoek naar een functioneel beheerder die de medewerkers wegwijs kan maken bij het gebruik van de diverse mobiele devices om een keuze te kunnen maken voor een mobiel apparaat. Naast het wegwijs maken begeleid en coordineert de beheerder ook het gehele uitgifteproces van de devices en bied de nodige ondersteuning bij installatie, etc. Vervolgens hebben deze medewerkers gedurende de loop van deze pilot ondersteuning nodig bij het gebruik van deze apparaten.Transitie BeheerHet eigenaarschap van de werkplek is bij RVO dit jaar belegd bij de Facilitaire Dienst. Momenteel beschikt deze afdeling nog niet over de juiste bemensing om de vraagstukken rondom de Cloud werkplek goed te kunnen adresseren. Daarom zijn wij voor een 2-tal klussen op zoek naar een functioneel beheer:- De overgang naar de Cloud Werkplek heeft voor RVO medewerkers een aantal issues opgeleverd, waarbij dringend behoefte is naar het nader in kaart brengen van de wensen en eisen t.a.v. Cloud Werkplek voor deze onderwerpen. Wij zoeken daarom een functioneel beheerder met genoeg ervaring en kennis van beschikbare toepassingen in onze werkplek (denk aan Skype for Business, Adobe, maar ook samenwerkingsmogelijkheden). Deze functioneel beheerder zorgt voor het verzamelen van de diverse behoefte vraagstukken en werkt deze uit tot heldere requirements t.a.v. de Cloudwerkplek in afstemming met onze servicedesk.In 2020 moeten 2000 mobiele telefoons van de medewerkers vervangen worden door nieuwe telefoons
staffing groep
04-09-2020 00:00