Senior Technisch Beheerder 3E Lijn

Het Nieuwe Roosteren (HNR) is een applicatie die rijksbreed wordt ingezet voor roostermanagement. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een medewerker die naast de reguliere functioneel beheer werkzaamheden van het huidige legacy systeem, bijdraagt aan de voorbereiding en implementatie van HNR.Activiteiten en ResultatenFunctionele werking van de applicatie is geregistreerd en bewaakt;Gebruikers ondersteund bij het werken met in beheer zijnde applicaties;Incidenten zijn opgelost op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever;Tijdige afhandeling van incidenten is gemonitord;Standaard wijzigingen zijn uitgevoerd op basis van afspraken gemaakt met de klant-opdrachtgever; Toegangsvoorzieningen op gegevensverzamelingen zijn gerealiseerd en bewaakt;Bijdrage aan Functionele Acceptatietests (FAT) en Gebruikers Acceptatietests (GAT);Ketenbeheer met betrekking tot de informatie-uitwisseling in DJI berichten ketens is uitgevoerd;(Management) rapportages opgesteld;Voor de oplossing en afhandeling van 3e lijn storingen zijn proceshandelingen binnen het incidentproces uitgevoerd;Voor het structureel oplossen van onderliggende oorzaken van storingen zijn de proceshandelingen binnen het probleemproces Achtergrond opdrachtEen functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen. Als teamlid houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn:Gegevensbeheer (het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid, juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens) • Bewaken privacy- en beveiligingsaspecten (autorisUitvoeren van gebruikersacceptatie testenUitvoering escalatieprocedure ICT dienstverlening
staffing groep
15-09-2020 00:00