Functioneel Beheerder/Modelleur

Wij zoeken een functioneel beheerder die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders. Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder / modeleur voor lijn- en projectwerkzaamheden mbt de applicatie PresConnect waarmee binnen RVO het outputmanagement vorm gegeven wordt. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het modeleren van PresConnect formulieren/sjablonen. De werkzaamheden omvatten:Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staanPro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisati Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processenHet snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemenVoortgangsbewaking van openstaande meldingeActualiseren van documentatie en de beheerhandleidingen, indien deze ontbreken, opstellen7. Leveren van een bijdrage aan de te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) door het aandragen van issues en verbeteringenParticiperen in en bijdragen aan Backlog refinement, Sprint Planning, Sprint Review en RetrospectiveOpstellen van een testplan en testgevallenUitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT)Opstellen van rapportages over de uitgevoerde testenStandplaats is Assen en incidenteel naar overige RVO vestigingen
staffing groep
16-09-2020 00:00