Informatie analist / ontwerper

Wij zoeken een analist die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders.De gezochte analist/ontwerper zal de volgende werkzaamheden moeten verrichten.Het uitvoeren van IV-gerelateerde analyses in relatie tot de werkprocessen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving of beleidHet in kaart brengen van requirements voor wijzigings-eisen of -wensenMeedenken over verwezenlijkbare oplossingen binnen het concept van de applicatie of applicatie-ketenOpstellen van een FO op basis van de geanalyseerde requirements en/of het schrijven van user stories op basis van de geanalyseerde requirementsHet maken van een gegevens/datamodel, inclusief de te ontwerpen koppelingenIn releases of sprints het actueel houden van de ontwerpdocumentatie Het meedenken over testvoorbereidingAchtergrond opdrachtAan het meststoffenbeleid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft RVO uitvoering. Ook de sector en de NVWA spelen hierin een rol. Daarnaast is ook onderdeel van de analyse en ontwerpwerkzaamheden, in het kader van deze aanvraag, de implementatie van het beleid rondom het 6e actieprogramma mest. Op basis van de Nitraatrichtlijn is Nederland verplicht een actieprogramma op te stellen. Dit bevat maatregelen die zorgen voor het verminderen en voorkomen van verontreiniging van water, veroorzaakt door nitraten uit agrarische bronnen
staffing groep
16-09-2020 00:00