Informatieanalist

Wij zoeken een analist die een prestatie neerzet. Die eigenstandig verantwoordelijkheid neemt voor het organiseren en structureren van de werkzaamheden binnen de gegeven kaders. RVO is binnen de afdeling Informatiemanagement en processen op zoek naar een business/ informatieanalist voor de ondersteuning van de Tijdelijkde Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Als analist richt je je in de 1e plaats op de doorontwikkeling van een aantal bedrijfsapplicaties. Het systeem waarmee bewoners hun schades kunnen melden (Loket) en het zaaksysteem voor de afhandeling binnen TCMG. De werkzaamheden zijn sterk data- en procesgeorienteerd, kennis van SQL is noodzakelijk. Je werkt analysevraagstukken en ontwerpen uit die betrekking hebben op wijzigingen in de (legacy) bedrijfsapplicatie. De gezochte analist/ontwerper zal de volgende werkzaamheden moeten verrichten.Het uitvoeren van IV-gerelateerde analyses in relatie tot de werkprocessen en van toepassing zijnde wet- en regelgeving of beleidHet opleveren van een procesmodel voor de inrichting van de IVHet in kaart brengen van requirements voor wijzigings-eisen of -wensenMeedenken over verwezenlijkbare oplossingen binnen het concept van de applicatie of applicatie-ketenMeewerken aan het schrijven van Business Cases, Adviesstukken, Besluitvoorvormende notitiesOpstellen van een FO op basis van de geanalyseerde requirements.Het schrijven van user stories op basis van de geanalyseerde requirementsHet maken van een gegevens/datamodel, inclusief de te ontwerpen koppelingenIn releases of sprints het actueel houden van de ontwerpdocumentatie Het meedenken over testvoorbereiding Documenteren bestaand systeem
staffing groep
16-09-2020 00:00