Product Specialist

1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ). uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s). het geven van functionele richtlijnen aan beheerders het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen; het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.  het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken. de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.  het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden 3. Draagt zorg voor het problem management door: het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.4. Draagt bij aan implementatie van projecten door: het analyseren van technische ontwerpen en het aanvullen of aanscherpen daarvan. het coördineren van de uitvoering van wijzigingen tussen verschillende teams. het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders het deelnemen aan projectteams. Soms in de vorm van Scrum en Agile.4. Draagt bij aan implementatie van projecten door: het analyseren van technische ontwerpen en het aanvullen of aanscherpen daarvan. het coördineren van de uitvoering van wijzigingen tussen verschillende teams. het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders het deelnemen aan projectteams. Soms in de vorm van Scrum en Agile.Achtergrond opdrachtexploitatie GIT & INFRAOrganisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichtingDe mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
staffing groep
16-09-2020 00:00