Product Consultant Corsa ECM

De Product Consulatant Corsa ECM inventariseert klantbehoeftes en vertaalt deze naar functionele oplossingen op basis van de Corsa ECM software. Hij / zij adviseert klanten over de toepassingsmogelijkheden vanuit de invalshoeken: documenten, processen, collaboratie en objecten en komt met verbeter- en inrichtingsvoorstellen afgestemd op het productportfolio van het businessteam. Tevens weet de Product Consultant Corsa ECM als themaspecialist de functionele werking van Corsa ECM conform de wensen van de klant - en binnen de gestelde tijdskaders - te implementeren. Hij / zij zorgt (mede) voor draagvlak binnen het projectteam en geeft gevraagd en ongevraagd advies in de verdere inbedding van Corsa ECM. Het geschat aantal uren per week bedraagt 40, echter opschaling naar 56 uur dient mogelijk te zijn. Het heeft de voorkeur dat deze werkzaamheden gedeeld worden over maximaal 3 personen. Dit houd in dat part timers zijn toegestaan.Achtergrond opdrachtCorsa ECM binnen CJIB Corsa ECM is medio 2008 door het CJIB aangeschaft ten behoeve van de sector Bestuur en Juridische Zaken. Spoedig daarna is ook de afdeling Documentaire Informatievoorziening overgegaan op het gebruik Corsa ECM voor het managen van poststromen binnen het CJIB. Anno 2020 is Corsa ECM binnen CIJIB hét DMS dat gekoppeld is met vrijwel alle belangrijke procesondersteunende systemen binnen het CJIB (zoals ORCA, IPOS en COAS) en aan systemen van ketenpartners (zoals Politie, OM, DJI, Reclassering).Beheer Corsa ECM Het CorsaTeam is binnen CJIB verantwoordelijk voor het functioneel en technisch beheer. Anno 2020 is de omvang van het team ongeveer 8 FTE. Het team bestaat voor een deel uit externe deskundigen. Op termijn worden de werkzaamheden op locatie van het CJIB in Leeuwarden uitgevoerd, echter dit is afhankelijk van ontwikkelingen rondom het COVID-19 virus. Het CorsaTeam draagt zorg voor: Het wegwerken van de backlog met request for changes ten aanzien van de Corsa ECM programmatuur;Het oppakken van diverse wijzigingsvoorstellen (userstories) die in de backlog staan. Deze kunnen zowel technisch als functioneel van aard zijn: o analyse van de complexe wijzigingsvoorstellen o oplossingsrichtingen uitwerken, in het team bespreken en uitvoeren o documenteren van de wijzigingen • zorg dragen voor het Life Cycle Management van Corsa ECM; • complexe incidentafhandeling en het begeleiden van gebruikers op de werkplek bij vragen / problemen; Kwaliteitsmonitoring; Inventariseren van wensen / verbetermogelijkheden vanuit de gebruikersorganisatie; On-the-job kennisoverdracht naar de gebruikersondersteuners van het CJIB. Het CIJB is voornemens om een Europese aanbesteding te doen voor een raamovereenkomst voor het leveren van Corsa ECM deskundigen. De inzet van van de Funtioneel Consultant Corsa ECM eindigt op het moment dat deze aanbesteding is afgerond. Naar verwachting zal dit in het tweede
staffing groep
23-09-2020 00:00