Categoriemanager (non-product)

De functie van categoriemanager is een business overstijgende, strategische functie. De categoriemanager is eindverantwoordelijk voor een of meerdere categorieën en een aantal strategische leveranciers. Deze categorieën en leveranciers zijn daarbij verregaand overlappend. Daarnaast kan de categoriemanager gekoppeld worden aan een specifiek business onderdeel, als focal point voor het betreffende BO MT.De categoriemanager is allereerst eindverantwoordelijk voor het definiëren en het realiseren van de doelstellingen op één of meerdere categorieën. Deze verantwoordelijkheid is end-to-end: het strekt vanaf het bepalen van een categoriestrategie tot het aansturen van inkooptrajecten (uitgevoerd door de inkooppool), het zorgen voor consistent contractmanagement en bewaken van de prestaties binnen een categorie.De categoriemanager heeft eveneens eindverantwoordelijkheid voor het beheren van een portefeuille van leveranciers die van strategisch belang zijn voor onze klant. In deze rol ontwikkelt hij/zij duurzame relaties met strategische leveranciers en bindt deze aan onze klant voor de langere termijn. Daar waar leveranciers niet aan de verwachtingen van onze klant voldoen neemt de categoriemanager de leiding voor de escalatie en zoekt in samenwerking naar pragmatische oplossingen. De categoriemanager bedient meerdere BO’s en ontwikkelt vertrouwensrelaties.De categoriemanager staat voor het brede belang van onze klant door interne concurrentie te voorkomen en schaalvoordelen te behalen.De categoriemanager brengt standaarden en leading practices vanuit de markt naar binnen om het businessresultaat via de categorieën in zijn geheel te verbeteren.De categoriemanager heeft, om zijn functie goed uit te voeren, een diep begrip van behoeften van de business en hoe deze optimaal ingevuld kan worden door de markt.Gezien zijn/haar strategische en senior positie speelt de categoriemanager een actieve rol in het coachen van medewerkers. 
staffing groep
16-10-2020 00:00