Projectadviseur en procesbegeleider

Als projectadviseur en procesbegeleider digitalisering importprocessen ondersteun je de product owners, het scrum team en de business om:- Verbinding tussen de business en IT te maken. De business is in staat om zelfstandig de eisen en wensen te formuleren op een manier dat IT hierbij een oplossing kan formuleren en prioriteren.- Product owners te ondersteunen in hun rol. Product owners weten zelfstandig hun stakeholders dusdanig bij projecten te betrekken dat zij technische oplossingen kunnen prioriteren op basis van de eisen en wensen van de business (requirementanalyse).- Adviseren over de business waarde richting de product owners.- Structuur aan te brengen in de aanpak van het project.- In kaart brengen huidige en gewenste processen en bijbehorende GAP-analyse.AchtergrondIn februari 2019 is het rapport “Verbetermogelijkheden keurketen haven Rotterdam” verschenen (het ECORYS rapport). Het project had tot doel om de belangrijkste efficiencyverbeteringen in de keurketen in de Rotterdamse haven te vinden.Eén van de uitkomsten was dat het digitaliseren van het importproces voor levende dieren, veterinaire producten en levensmiddelen tot een betere doorstroom van goederen zou leiden. Daarom is het Project "digitalisering importproces" in juni 2019 gestart. De opdrachtgever hiervoor is het hoofd Importkeuring die de ambitie heeft uitgesproken dat het import-proces voor levende dieren, veterinaire producten en levensmiddelen volledig digitaal ondersteund is om daarna het proces verder te dematerialiseren (in navolging van het NVWA-beleid tot papierloos werken).De scope van het project omvat het nationale deel van het veterinaire importproces. Hiervoor is een projectteam beschikbaar met product owners, ontwikkelaars en stakeholders in ‘de business’. Het importproces kent de klassieke processtappen “Inwinnen-Registreren-Beoordelen-Effectueren”.Het importproces heeft grote waarde voor de Nederlandse economie en de informatievoorziening heeft voor het bedrijfsleven en de toezichthouders een tijd- en bedrijfskritisch karakter. Het projectteam voert in bijna alle processtappen optimalisaties en dematerialisaties door. De technische kennis van de systemen en mogelijkheden is reeds ruimschoots aanwezig. Het gaat vooral om het optimaliseren van de samenwerking en toekomstbestendig maken van deze samenwerking.
staffing groep
19-10-2020 00:00