Procesontwerper Logische Toegangs beveiliging & Financien

Procesontwerper voor primair het domein logisch toegangsbeveiliging (LTB): zorgdragen dat medewerkers toegang krijgen tot die gegevens, applicaties en systemen, waartoe zij expliciet geautoriseerd zijn en die nodig zijn voor het uitvoeren van de aan de Belastingdienst opgedragen taken (identificatie, authenticatie en autorisatie). En tevens inzetbaar op het domein Concern Financien. Procesontwerper die de volgende activiteiten ontplooit: Opstellen van requirements-, business- en informatieanalyses (SCOPAFIJTH breed);Ontwerpen van logische proces- en gegevensmodellen;Zorgdragen dat tijdens de realisatie en implementatie het ontwerp juist wordt geimplementeerd.Achtergrond opdracht: De Shared Service Organisatie Financieel en Managementinformatie (SSO F&MI) zorgt ervoor dat de Belastingdienst kan beschikken over een betrouwbaar en ordelijk administratief beheer van financiën, personeel en autorisaties. Daarnaast ondersteunen we de Belastingdienst bij het sturen en verantwoorden door tijdig te voorzien in de juiste managementinformatie. Het bureau directeursondersteuning (BDO) bestaat uit een team van diverse experts dat tot taak heeft de directeur van de Shared Service Organisatie (SSO) Financieel en Management Informatie van hoogwaardige bestuurlijke ondersteuning te voorzien en gesprekspartner te zijn voor de andere SSO’s en Corporate Diensten binnen de Belastingdienst. De hoofdtaken van BDO zijn adviseren over en regie voeren op de gebieden Informatiemanagement, Regie en Bedrijfsvoering. De informatiemanagementactiviteiten komen samen in het BDO team Informatiemanagement. De procesarchitect maakt deel uit van het BDO team Informatiemanagement.
staffing groep
20-10-2020 00:00