Senior SAP integratiespecialist a.i.

De energietransitie brengt een toenemende en vooral ook veranderende vraag met zich mee en om dit mogelijk te maken moeten zowel de interne processen als de processen in relatie met onze klanten en ketenpartners verder geoptimaliseerd en gedigitaliseerd worden. Om te waarborgen dat elk team dezelfde inrichtingsprincipes hanteren en er steeds voldoende werk voor development voorbereid is werken de functioneel consultants uit de verschillende teams nauw samen. Alle functioneel consultants van de A&V keten zijn daarom – naast in hun eigen team – ook ondergebracht in een functioneel team. Het team vervult een kernrol t.o.v. de andere functie – en front end teams. Dit betekent dat er een zeer divers pakket aan functionaliteit ten behoeve van het verkopen en realiseren van het energienetwerk ontwikkeld en beheerd wordt. Uiteraard gebeurt dit op een scrum/agile wijze.Voor deze uitdagende omgeving zoeken we een gedreven Senior SAP Integratiespecialist met functionele kennis die met een frisse blik zowel het business proces als het eigen ontwikkelproces kan beschouwen. Als Senior Senior SAP Integratiespecialist ben je onderdeel van een gedreven team en werk je aan de features die op dat moment het meeste waarde vertegenwoordigen voor onze klant in het algemeen en de A&V keten in het bijzonder. Dit doe je op basis van een roadmap die samen met de business stakeholders wordt opgezet en beheerd zodat er gericht gewerkt wordt aan het gezamenlijke doel. Jouw inzet als Senior SAP integratiespecialist zal allereerst binnen het functionele team zijn. Je inzet is gericht op:Specificeren en verder implementeren van een loosely coupled architecture, waardoor interne processen meer flexibiliteit krijgen.Optimale (systeem)integratie met ketenpartners mogelijk maken.Complexiteitsreductie door standaardisatie en vermindering van maatwerk.Hierbij zal je nauw samen moeten werken met veel verschillende spelers binnen en buiten IT. Plezier in samenwerken en een goed onderscheidingsvermogen zijn daarom van grote waarde. Zeker gezien (een deel van) de werkzaamheden vanuit huis uitgevoerd worden. 
staffing groep
20-10-2020 00:00