Machine Learning Engineer

Omschrijving van taken van de ML engineer: * Bouwen, implementeren, verbeteren en onderhouden van AI standaard oplossingen en ML/Deep Learning oplossingen in nieuwe en bestaande applicaties (apps, webservices, en evt. andere frontends etc.)* Het kunnen toepassen van verschillende vormen van Machine Learning in de contexten van beeldherkenning, Natural Language Processing, Spraakherkenning, Spraakgeneratie en Recommending Systems alsmede nieuwe en andere vormen van ML en het inbouwen hiervan in b..
ictergezocht.nl
30-11-2020 20:28