Lead BI Analist/ Data Scientist

Je bent als Lead Business Analist lid van een scrum team binnen het Metis (Met Informatie Sturen) programma en verantwoordelijk voor het het analyseren en ontwerpen van management informatie voorziening binnen DJI. Het is jouw verantwoordelijkheid om met senior users de af te dekken informatiebehoefte vast te stellen, en deze vast te leggen in een ontwerp. Je ondersteund de product owner in het samenstellen en prioriseren van de product backlog voor de realisatie van de gespecificeerde informatiebehoefte. Je bent onderdeel van een scrum team en daarbinnen verantwoordelijk voor het inhoudelijk leiden van het team in refinement en planning en realisatie van geprioriseerde userstories. Je ondersteund de product owner en senior users in de acceptatie en adoptie van opgeleverde producten. Daarnaast ben je als lead ook het aanspreekpunt en inhoudelijk sturend over de verschillende scrum teams binnen het programma Metis, in het borgen en verbeteren van aanpak, architectuur, werkwijze en standaarden.Achtergrond opdrachtHet project waarin jij je rol als Data Scientist zal vervullen valt onder de afdeling Project Management en Implementatie (PMI) van de Directie Informatievoorziening (DI) onderdeel van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI).De DJI zorgt namens de Minister van Veiligheid en Justitie voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd. Met meer dan honderd vestigingen verspreid over het land en ruim 15.000 medewerkers is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Jaarlijks herbergt DJI voor korte of langere tijd zo'n 45.000 'gasten'. De insluiting vindt plaats in verschillende soorten inrichtingen, zoals in gevangenissen en huizen van bewaring voor volwassenen, die penitentiaire inrichtingen (PI) worden genoemd. Maar ook in speciale inrichtingen voor de jongeren, de justitiële jeugdinrichtingen (JJI). Voor (tbs-)patiënten zijn er forensische psychiatrische centra (FPC) en voor vreemdelingen maakt DJI gebruik van detentie- en uitzetcentra. Meer informatie over DJI is te vinden op www.dji.nl.
staffing groep
22-12-2020 00:00