Ontwikkelaar Tripleforms/KIM

Het in teamverband ontwikkelen van Tripleforms formulieren en het automatiseren van die formulieren middels de KIM module. Het in teamverband overzetten c.q. opnieuw schrijven van oude uit te faseren Formdesk formulieren naar de nieuwe Tripleforms omgeving. Het middels de KIM module op laten slaan van data uit de formulieren en het weer ophalen van deze data ten einde deze in een portaal te presenteren/hergebruiken.Achtergrond opdracht:De NVWA dient de nog in gebruik zijnde Formdesk formulieren uit te faseren vanwege een potentieel IB risico. Om de formulieren om te kunnen zetten wordt gebruikt gemaakt van Tripleforms/KIM van de firma Kodision. Die software zal draaien binnen de DICTU omgeving en worden gebruikt voor toegang door interne- en externe gebruikers van die formulieren al dan niet middels een te ontwikkelen portaal.
staffing groep
28-12-2020 00:00