BI Specialist

Ontwikkelen van ETL-programmatuur om gegevens vanuit bronsystemen te extraheren, te verrijken en te laden naar een datawarehouse/datamart. Het technisch ontwerpen en inrichten van datamarts: database en Power Center verwerkingsprocessen. In voorkomende gevallen ontwikkelen universes en rapporten met behulp van BusinessObjects.Achtergrond opdracht Binnen het organisatieonderdeel Gegevensmanagement werken meer dan 40 BI-specialisten. Het ontwikkelen van gegevens- en informatieproducten wordt uitgevoerd binnen aparte DevOp teams waarbinnen wordt samengewerkt met andere specialisten.
staffing groep
29-12-2020 00:00